• De Stammermolen

  De romp van deze achtkante windmolen met de naam ‘De Stammermolen’ is in 1873 gebouwd en ingericht om de Gemeenschapspolder droog te houden. De molen is in 1927 afgebouwd, waarbij het wiekenkruis, de kap, de romp tot de kapzolder en het gaande werk werden verwijderd. De molenromp is tegenwoordig een café Lees meer...

 • De Vensermolen

  De achtkante windmolen met de naam ‘De Vensermolen’ is in 1704 gebouwd en ingericht om de Venserpolder droog te houden. In 1934 werd de molen afgebouwd, waarbij het wiekenkruis, de kap, de romp tot de kapzolder en het gaande werk werden verwijderd, waarna de molenromp werd verplaatst om als woning Lees meer...

 • DePastorie

  DePastorie Diemen is een voormalige Pastoors-woning die stamt uit 1882. De verschillende kamers hebben nog veel originele elementen zoals de schouwen en het glas en lood stammend uit die tijd, waardoor het geschikt is voor film en fotografie. De kamers aan zowel de noord- als zuidzijde hebben hoge ramen en daarmee Lees meer...

 • Grenspaal

  Grenspaal geeft de grens aan van de stad Amsterdam en is waarschijnlijk geplaatst in 1896. Op 20 maart 1896 werd namelijk een gedeelte van de gemeente Diemen toegevoegd aan het grondgebied van de hoofdstad. Hoewel de paal tenminste eenmaal werd verplaatst, geeft deze nog steeds de grens aan tussen Diemen en Lees meer...

 • Nederlands-Israëlitische begraafplaats

  Dit bestaat uit de volgende rijksmonumenten: “Hoofdonderdeel”, “Woning”, “Berging” en “Mataheerhuis of lijkenhuis”. De Joodse begraafplaats in Diemen is eigendom van de Hoogduits-Joodse gemeente van Amsterdam en is ontstaan aan het begin 20ste eeuw, toen de begraafplaats aan de Zeeburg vol was. De begraafplaats werd in gebruik genomen in 1914. In 1925 werd het terrein gesplitst Lees meer...

 • Tankstation “De Blokhut”

  Benzinestation “De Blokhut” en tevens woningen, gebouwd op expressionistische wijze voor pomphouder F.J. Smits in 1938-1939. Het gebouw verving een benzinestation, bestaande uit een ‘blokhut’ met twee pompen, dat sinds 1936 op dezelfde plek in gebruik was. Het betreft het oudste nog functionerende benzinestation in Nederland.

 • Transformatorzuil (Peperbus)

  Transformatorzuil, ook wel aangeduid als ‘Peperbus’, werd ontworpen door architect Van der Mey en in 1911 geconstrueerd voor de Gemeente Elektriciteitswerken van Amsterdam. Van der Mey was hiervoor aangetrokken in zijn hoedanigheid als ambtenaar bij de Dienst Publieke Werken van de gemeente Amsterdam, een functie die hij had tijdens de periode 1911-1919. Lees meer...

 • Uitwaterringssluis

  Keersluis bij de Diem, gebouwd in 1937-1938 door Rijkswaterstaat Directie Utrecht, als onderdeel van de werken aan het Amsterdam-Rijnkanaal. De keersluis in de Diem komt onder andere overeen met die in het Nieuwe Diep (gemeente Amsterdam). De sluis bevindt zich in de zuidelijke kanaaldijk op de aansluiting met de voormalige rivier Lees meer...

 • Voormalig Veerhuis

  Voormalige dienstwoning, ontworpen door Rijkswaterstaat tussen 1888 en 1892 en gebouwd in 1893 langs het Merwedekanaal. Een algemeen ontwerp dat voor het verkrijgen van de bouwvergunning bij de gemeente werd ingediend is het ontwerp: ‘Kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede, gedeelte tusschen Nigtevecht en den Haamijn; woning voor Lees meer...

 • Schuilkerk De Hoop

  De Hoop, gebouwd in 1786-1757, is in de omgeving van Amsterdam de enige overgebleven rooms-katholieke plattelandsschuilkerk. De Hoop is van buiten een gewoon huis maar van binnen een kerk. Daterend uit de tijd dat de protestantse kerk dominant was en andere godsdiensten (katholieken, joden en doopsgezinden) een gedoogd bestaan leidden. Lees meer...

 • Rustoord

  Diemen kent twee historisch, relevante begraafplaatsen: Rustoord met een bijzonder mooi ontworpen kapel uit de jaren ’30 en de Nederlands-Israëlitische begraafplaats. Rustoord was de eerste buitenbegraafplaats voor Amsterdam. Voorheen werden overledenen vooral in de kerk begraven. De begraafplaats biedt plaats aan vele gezindten.

 • Kringboerderij Zeehoeve

  De iets oostelijker gelegen houten boerderij Zeehoeve is een zogenoemde kringboerderij. De aanduiding kringboerderij is afgeleid van de kringwet die gold voor alle gebouwen in de naaste omgeving van een fort. Deze gebouwen werden uit hout opgetrokken zodat ze in oorlogstijd snel konden worden afgebroken om het fort schootsveld te Lees meer...

 • Fort Diemerdam

  De Diemerzeedijk is door de eeuwen heen altijd van groot strategisch belang geweest. Tijdens de 80-jarige oorlog vonden hier al hevige gevechten plaats tussen de Spanjaarden en de Watergeuzen. In de 19e eeuw ontstond hier kustbatterij (fort) Diemerdam en is door de UNESCO aangewezen als werelderfgoed. Naast Fort Diemerdam ligt Lees meer...

 • De Oude Smidse

  De Ouddiemerlaan is historisch gezien een van de meeste interessante locaties in Diemen. Hier vinden we naast elkaar gebouwen uit de 18de, 19e en 20e eeuw. Meest in het oog springend is de Oude Smidse (Ouddiemerlaan 19). Het is de gemeente zelf geweest, die deze nog in oorspronkelijke staat verkerende Lees meer...

 • Oud Diemen

  Voor het middeleeuwse Diemen moet je in Oud Diemen zijn (nu een deel van Diemen Noord). Ooit was dit het centrum van het dorp, met de kerk, het Schoolhuys en het Regthuys, dat tegelijkertijd als gemeentehuis, rechtbank en herberg dienst deed. De voor het merendeel in de jaren ’90 herbouwde Lees meer...