• Rustoord

  Diemen kent twee historisch, relevante begraafplaatsen: Rustoord met een bijzonder mooi ontworpen kapel uit de jaren ’30 en de Nederlands-Israëlitische begraafplaats. Rustoord was de eerste buitenbegraafplaats voor Amsterdam. Voorheen werden overledenen vooral in de kerk begraven. De begraafplaats biedt plaats aan vele gezindten.

 • Schuilkerk de Hoop

  De Hoop is van buiten een gewoon huis maar van binnen een kerk. Daterend uit de tijd dat de protestantse kerk dominant was en andere godsdiensten (katholieken, joden en doopsgezinden) een gedoogd bestaan leidden. Hun kerken mochten er niet als kerk uitzien, vandaar de aanduiding schuilkerk. De Hoop is nu Lees meer...

 • Kringboerderij Zeehoeve

  De iets oostelijker gelegen houten boerderij Zeehoeve is een zogenoemde kringboerderij. De aanduiding kringboerderij is afgeleid van de kringwet die gold voor alle gebouwen in de naaste omgeving van een fort. Deze gebouwen werden uit hout opgetrokken zodat ze in oorlogstijd snel konden worden afgebroken om het fort schootsveld te Lees meer...

 • Fort Diemerdam

  De Diemerzeedijk is door de eeuwen heen altijd van groot strategisch belang geweest. Tijdens de 80-jarige oorlog vonden hier al hevige gevechten plaats tussen de Spanjaarden en de Watergeuzen. In de 19e eeuw ontstond hier kustbatterij (fort) Diemerdam en is door de UNESCO aangewezen als werelderfgoed. Naast Fort Diemerdam ligt Lees meer...

 • De Oude Smidse

  De Ouddiemerlaan is historisch gezien een van de meeste interessante locaties in Diemen. Hier vinden we naast elkaar gebouwen uit de 18de, 19e en 20e eeuw. Meest in het oog springend is de Oude Smidse (Ouddiemerlaan 19). Het is de gemeente zelf geweest, die deze nog in oorspronkelijke staat verkerende Lees meer...

 • Oud Diemen

  Voor het middeleeuwse Diemen moet je in Oud Diemen zijn (nu een deel van Diemen Noord). Ooit was dit het centrum van het dorp, met de kerk, het Schoolhuys en het Regthuys, dat tegelijkertijd als gemeentehuis, rechtbank en herberg dienst deed. De voor het merendeel in de jaren ’90 herbouwde Lees meer...