Ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum heeft de Diemense filatelieclub De Zegelaars een speciale postzegel uitgegeven van de Blauwe Olifant, het speeltoestel uit de jaren 50 van de vorige eeuw dat de monumentenstatus heeft gekregen.

Veel kleine en jonge Diemenezen en Diemenaren hebben op dit speeltoestel hun eerste acrobatische toeren uitgehaald. Omdat veel van dit soort speeltoestellen in de loop van de tijd zijn verdwenen, heeft de gemeente de Blauwe Olifant tot monument verklaard en een nieuwe plaats gegeven in het Mandelapark.

De zegels zijn verkrijgbaar in een velletje van vijf.

Als u in Diemen woont, dan kunt u ze bestellen door per velletje 6 Euro over te maken op rekeningnummer NL49 INGB 0002 4049 32 van ASV De Zegelaars. Dan krijgt u ze in de brievenbus.
Woont u buiten Diemen, dan kunt u per velletje 7 Euro overmaken. Dan krijgt u ze per post toegezonden. Als u lid bent of wordt van De Zegelaars, dan krijgt u een velletje cadeau.

 

diemen
Author: diemen

adviseur citymarketing gemeente Diemen