DISCLAIMER

Daarom Diemen verleent u hierbij toegang tot www.daaromdiemen.nl (“de website”). De website publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Daarom Diemen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Daarom Diemen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van eventuele fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Daarom Diemen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij Daarom Diemen, tenzij anders vermeld. Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Daarom Diemen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Daarom Diemen valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Diemen.