Algemeen

Het Daarom Diemen beeldmerk, de huisstijl en de slogan Daarom Diemen zullen waar mogelijk worden gebruikt om Diemen positief onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen. Het beeldmerk, de huisstijl en de slogan mogen gebruikt worden door Diemense organisaties die Diemen een warm hart toedragen en activiteiten ontplooien die bijdragen aan het profiel dat Daarom Diemen heeft gekozen. Het gaat dus niet alleen om de gemeente, maar ook andere organisaties in Diemen, zoals verenigingen, winkels, bedrijven en evenementenorganisaties, mogen het beeldmerk en de huisstijl dus gebruiken. Bijvoorbeeld in folders, op (nieuws)brieven, op websites, maar ook in de aankleding (bijvoorbeeld op vlaggen en banieren) en bij evenementen.

De gemeente Diemen bezit de gebruiksrechten voor beeldmerk, huisstijl en slogan en zal zondig beslissen over juist gebruik. Lees het huisstijlboek voor meer informatie over de gebruiksregels en de toepassing ervan.

Het logo wordt bij voorkeur in de originele kleurstelling toegepast. Bij een zwart-wit uitvoering worden beeldmerk en slogan zwart afgebeeld op een witte achtergrond. Er mag niet worden geknipt in de combinatie beeldmerk-slogan, ook toepassing van losse onderdelen is niet toegestaan.

Voor toepassing op (promotie)middelen anders dan websites, e-mail en drukwerk moet toestemming worden gevraagd aan de gemeente Diemen. Dit geldt zeker voor merchandise en andere commerciële toepassingen. Dat kan via het contacformulier.