Uit opgravingen is gebleken dat er vanaf de 11e eeuw bewoning was nabij de Diem. De oudste vermelding dateert van 1033, en daarmee is Diemen een van de eerste nederzettingen in deze omgeving en zo’n twee eeuwen ouder dan Amsterdam.

Oud-Diemen is de oudste bewoningskern in Diemen. Deze kern is inmiddels omsloten door de nieuwbouwwijk Vogelweide, onderdeel van Diemen-Noord.

Nog bestaande boerderij Vredehof aan de Ouddiemerlaan 529; mei 1957.

De eerste bewoners van Diemen bewoonden een circa drie meter hoge terp. Hier bevond zich een houten kerkje en een kerkhof. Uit een oorkonde uit 1310 is gebleken dat de (eerste) Mariakerk van (Oud-)Diemen, gebouwd kort na 1100, een dochter was van de kerk in Muiden.

Op de begraafplaats in Oud-Diemen zijn bij opgravingen de fundamenten van een in de 15e eeuw gebouwde stenen kerk gevonden. Deze Mariakerk moest in 1807 wegens instortingsgevaar worden gesloopt en werd vervangen door een nieuwe kerk bij de Diemerbrug.

Door de aanleg van de Weespertrekvaart en de Muidertrekvaart in 1638-1640 is rond de Diemerbrug een nieuwe dorpskern ontstaan. Oud-Diemen raakte daarna in verval.

De schilder Rembrandt heeft in de 17e eeuw diverse etsen en tekeningen van het landelijke Oud-Diemen gemaakt.

Tegenover de oude boerderij Vredehof werden in 1993 enkele oude woningen aan de Ouddiemerlaan als kopie herbouwd, waaronder de herberg ’t Rechthuys, waar tussen circa 1550 en 1800 door de schout en schepenen recht werd gesproken.

Historische Kring Diemen

De vereniging Historische Kring Diemen heeft tot doel de kennis en de belangstelling van de geschiedenis van Diemen te bevorderen en te waken over het culturele erfgoed van Diemen. De geschiedenis van Diemen is heel boeiend en interessant en ligt in onze omgeving gewoon voor het oprapen!

Wil je meer weten over de Historische Kring Diemen neem dan eens een kijkje op hun website.

Ben je op zoek naar oude foto’s uit Diemen dan kun je zoeken op de beeldbank van de Historische Kring.

Canon van Diemen

De Canon van Diemen is een initiatief van de Historische Kring Diemen. De HKD wil met deze Canon een brede groep Diemenaren en Diemenezen en andere belangstellenden laten kennismaken met de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Diemen. Het boek is rijk geïllustreerd en prettig leesbaar geschreven en geeft een overzicht van de historie van de gemeente vanaf de vroegste tijden rond 1100 tot de dag van vandaag. Het boekwerk, waaraan is meegewerkt door vijf leden van de HKD, gaat ook in op een reeks specifieke onderwerpen zoals de boeren, het transport, de gemeentepolitiek, sport en de Tweede Wereldoorlog, het Joods monument en de wederopbouw.

Digitale versie

Onderwijscanon van Diemen

De Onderwijscanon is een selectie van de onderwerpen uit de Volwassen Canon van Diemen aangepast naar het niveau van kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool.

Alle basisscholen in Diemen ontvangen drie boeken: de Onderwijscanon van Diemen zelf, een boek met opdrachten en een instructieboek voor de leerkrachten. De leerlingen  ontvangen twee boeken: de Onderwijscanon van Diemen en het boek met de opdrachten. Daarnaast ontvangen zij een pdf met de opdrachten zodat zij die op hun computer kunnen maken.

Digitale versie