• Gedenk te Sterven

  Al in de eerste helft van de 12e eeuw stond hier een vermoedelijk houten kerkgebouw. In de tweede helft van de 14e eeuw wordt het houden kerkje vervangen door een forse in Gotische bouwstijl opgetrokken stenen kerk met een vijfhoekig koor. Deze Mariakerk vervulde lange tijd een centrale rol in Lees meer [...]

 • De Oude Smidse

  Op de muurankers in de voorgevel van de Oude Smidse is het jaartal 1749 te lezen. Dit jaartal is bedrieglijk, want het pand is in werkelijkheid ouder. De stichtingsdatum is helaas niet bekend. De oudste eigenaar die tot nu toe in het Diemense gemeentearchief werd gevonden is Willem Wolf. In 1734 wordt hij Lees meer [...]

 • De Sint Petrusbanden

  Begin 20e eeuw was de R.K. schuilkerk ‘de Hoop’ te klein geworden. In 1910 werd daarom de St. Petrus´ Bandenkerk gebouwd naar een ontwerp van M.J.E. Lippits en N.H.W. Scholten. De naam verwijst naar een Bijbelverhaal dat vertelt hoe de apostel Petrus door koning Herodes gevangen was genomen, maar door Lees meer [...]

 • De Pastorie

  Vanaf 1787 kerkten de katholieken in Diemen in schuilkerk ‘de Hoop’. In 1827 werd naast de schuilkerk een perceel gekocht voor de aanleg van een begraafplaats. In 1882 werd op dit terrein ook een pastorie gebouwd. Architect van het gebouw in neo-renaissancestijl was Adrianus C. Bleijs (1842-1912), een eigenzinnige leerling Lees meer [...]

 • De Stammermolen

  Aan de Stammerdijk 27 staat de stomp van de molen “Gemeenschapsmolen 2”, ook wel Stammermolen genoemd. De Gemeenschapsmolen 2, een achtkante bovenkruier, werd in 1875 gebouwd om samen met de al uit 1707 daterende, verderop in Driemond gelegen, Gemeenschapsmolen 1 (nu bekend als Gaaspermolen) de Gemeenschapspolder te bemalen. Al in Lees meer [...]

 • De Vensermolen

  De oudst bekende afbeelding van de Vensermolen is te zien op een ‘Caerte van Amstellant’ uit 1593. Waarschijnlijk werd op dezelfde plek in 1638 een nieuwe molen gebouwd. In de zeventiende eeuw was de Venserpolder, die zich uitstrekte tussen het Diemermeer (Watergraafsmeer) en het Bijlmermeer, nog een drassig gebied. Om Lees meer [...]

 • Grenspaal

  De grenspaal die nu in de tuin van Ouddiemerlaan 553 staat, markeerde de gemeentegrens tussen Diemen en Amsterdam zoals die in 1896 werd vastgesteld. Daarvóór liep het grondgebied van Diemen tot en met het Nieuwe Diep. Oorspronkelijk stond de grenspaal aan de overzijde van de Kanaaldijk; de (losse) richtingpijl wees Lees meer [...]

 • Jacht en Vislust

  De kern van boerderij Jacht- en Vislust dateert uit de 18e eeuw, maar de huidige vorm kwam in fasen tot stand tussen 1870 en 1915. Het is overigens niet onwaarschijnlijk dat dezelfde plek al veel eerder bewoond was: elders langs de Overdiemerweg zijn bij archeologisch onderzoek sporen van een houten Lees meer [...]

 • Keersluis

  De keersluis aan de Kanaaldijk, die de waterhuishouding tussen de (Tweede) Diem en het Amsterdam-Rijnkanaal regelt, werd in 1937-38 in opdracht van Rijkswaterstaat gebouwd als onderdeel van de werken aan het Amsterdam Rijnkanaal. Tussen de heftorens van gewapend beton bevinden zich twee stalen hefdeuren die verticaal kunnen worden bewogen in Lees meer [...]

 • Transformatorzuil (Peperbus)

  Op de kruising Overdiemerweg/Kanaaldijk staat een van de laatste bewaard gebleven originele ‘peperbussen’ naar het ontwerp van architect J.M. van der Mey (1878-1949). Dit type transformatorzuil werd in 1911 geconstrueerd voor de Gemeente Electriciteitswerken van Amsterdam. Het elektriciteitsdistributiebedrijf van Amsterdam leverde niet alleen stroom binnen de eigen gemeente, maar ook Lees meer [...]

 • Voormalig Veerhuis

  Eind 19e eeuw werd het Merwedekanaal – nu Amsterdam Rijnkanaal – gegraven. De woning op de hoek van de Ouddiemerlaan en de Kanaaldijk werd -volgens een algemeen ontwerp- door Rijkswaterstaat gebouwd als ‘woning voor een brugwachter en knecht, woning voor een poortwachter, sluiswachter of overtoomwachter’ en in 1893 in gebruik Lees meer [...]

 • Schuilkerk De Hoop

  Schuilkerk De Hoop De Hoop in Diemen is de enige overgebleven plattelandsschuilkerk in de omgeving van Amsterdam. Door de Reformatie kwamen de katholieken in Nederland in de knel. Na 1580 mochten zij hun godsdienst niet meer in het openbaar belijden. De katholieken richtten daarom ‘schuilkerken’ in die van buiten niet Lees meer [...]

 • Rustoord

  Rustoord was de eerste particuliere buitenbegraafplaats voor Amsterdam. Vroeger werd er vooral in de kerk begraven, maar in de 18e eeuw begon men zich af te vragen of dit niet ongezond was. Georg Henri Amman, een doodgraver uit Amsterdam, vroeg toestemming om in het toenmalige Diemerbrug een begraafplaats aan te Lees meer [...]

 • Fort Diemerdam

  Deze locatie was door de eeuwen heen van strategisch belang voor de bescherming van Amsterdam. Al tijdens de 80-jarige oorlog bevochten watergeuzen en Spanjaarden elkaar op de Diemerzeedijk. In 1787 namen patriotten in Diemen stelling om Amsterdam tegen de Pruisen te beschermen. Op deze stelling bij Diemerdam is toen een Lees meer [...]

 • De Oude Smidse

  De Ouddiemerlaan is historisch gezien een van de meeste interessante locaties in Diemen. Hier vinden we naast elkaar gebouwen uit de 18de, 19e en 20e eeuw. Meest in het oog springend is de Oude Smidse (Ouddiemerlaan 19). Het is de gemeente zelf geweest, die deze nog in oorspronkelijke staat verkerende Lees meer [...]

 • Oud Diemen

  Ooit vormde het terpje Oud Diemen het centrum van het dorp, met de Mariakerk*, het Schoolhuys en het Regthuys dat tegelijkertijd als gemeentehuis, herberg en rechtbank dienst deed. Na de aanleg van de Weespertrekvaart (1637) en de Muidertrekvaart (1640) en daarmee verband houdend de opkomst van het dorp Diemerbrug, raakte Lees meer [...]