Nog geen vier weken geleden werd er geschaatst op de Diemer natuurijsbaan bij de Sniep, nu is het veranderd in een weidevogelwalhalla. Hoe dat kan? Begin maart wordt het water op de ijsbaan weggepompt, maar niet helemaal, zodat een grasland met plassen ontstaat. In de modder wemelt het van de kleine diertjes waar vogels op afkomen, zoals de kievit, tureluur en kleine plevier en ook eenden, watersnippen en kwikstaarten. Dit kleine gebiedje is door de grote vogelrijkdom van onschatbare waarde voor Diemen. Het leuke is dat je het vanaf het fietspad en de dijk uitstekend kunt zien.

De meest opvallende weidevogel op de ijsbaan is buiten kijf de kievit. Luidruchtig zijn eigen naam roepend (kie-wíét, kie-wíét!) buitelt hij acrobatisch door de lucht. Met zijn grote breeduitlopende vleugels langzaam flapperend duikt hij naar beneden, scheert laag over de grond en trekt weer op. Ondertussen kantelend van zijn ene op zijn andere zij, zodat je goed zijn zwart-witte buik en ondervleugels kunt zien. Van boven is hij donkergroen met een metallic gloed in paars en brons. En op zijn kop heeft hij een enorme kuif.

Deze spectaculaire luchtshows houden de mannetjes in maart en april om concurrenten weg te jagen en vrouwtjes te verleiden. Landt er een vrouwtje in ‘zijn gebiedje’, dan krabt een kievitman met de poten een kuiltje uit in de grond en bekleed het met strootjes. Assisteert het vrouwtje hem daarbij, dan zit het snor met de liefde. Zo niet dan gaat de uitsloverij nog een tijdje door, wat voor de kievit een hele heisa is, maar voor ons prachtig om te zien!

Het eerste kievietsei is twee weken geleden in Zuid-Holland gevonden, het symbool dat de lente is aangebroken. De meeste kievitdames leggen ergens in maart of april vier gespikkelde eieren, in dat kuiltje in de grond, en bebroeden ze vervolgens een maand. De mannetjes broeden af en toe ook, maar vooral verdedigen zij het nest en dat doen zij zo fel en agressief dat andere vogels graag in de buurt van kieviten broeden. Kraaien, eksters, meeuwen, buizerds: Ze zijn nergens bang voor, alle rovers jagen zij weg, zo nodig met een aantal kieviten samen. En dat doen zij weer met die imponerende buitelende duikvluchten, onder luid geroep. Dus voorlopig is er boven de ijsbaan genoeg te zien.

Door: Marisa Stoffers

Foto: Bengt Nyman, CC BY 2.0

diemen
Author: diemen

adviseur citymarketing gemeente Diemen