Als je in een koor zit wil je zingen en het liefst samen zingen.  Evenals veel van onze 1,5 miljoen collega-zangers heeft theaterkoor Voice Female het afgelopen corona jaar haar best gedaan om de spirit erin te houden door wekelijks te zoomen onder de inspirerende en enthousiasmerende leiding van onze dirigent Peter Schoenaker en tussendoor te oefenen met muziekbestanden die hij ons  opstuurde.  Natuurlijk hadden we  behoefte  aan meer en enige tijd geleden ontstond het plan om opnames te gaan maken. Samen met onze  dirigent, regisseur, Karin Jonsthovel, fotograaf/filmer Allard  Faas en geluidsvrouw Sonya Vos is er een script bedacht om veilig in tweetallen een digitale opname te  maken in de oude, ruime Pastorie van Diemen. Afgelopen zondag was het zover en wat werden we blij van het samen zingen, elkaar even zien en de  geur en sfeer van een (heel klein) optreden!

We waren heel erg blij dat Gemeente Diemen ons hiervoor subsidie wilde verstrekken.  Het resultaat is een 7 minuten durend filmpje.

diemen
Author: diemen

adviseur citymarketing gemeente Diemen