De Omgevingsvisie is een visie voor de gemeente Diemen tot 2040. Het gaat over onderwerpen zoals wonen, groen, mobiliteit, gezondheid en het klimaat. Nu de gemeenteraad heeft besloten het eens te zijn met de visie kan het in gebruik worden genomen.
Er staan een aantal belangrijke wensen voor de toekomst in de Omgevingsvisie. Diemen kiest ervoor om tot 2040 een gezond stedelijk dorp te zijn, verbonden met een groen buitengebied. Een belangrijk aspect is dat we vooral willen bouwen binnen de bestaande grenzen van Diemen en dat het groene buitengebied zoveel mogelijk groen en rustig blijft.

Lees verder en bekijk de filmpjes.

diemen
Author: diemen

adviseur citymarketing gemeente Diemen