PRIVACY

Deze site maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiermee verwerken wij de persoonsgegevens van u als websitebezoeker, op basis van artikel 8, onder f, van de Wbp (noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang).

Wij hebben echter waarborgen getroffen waardoor uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang. Dit hebben wij gedaan middels de volgende maatregelen:

  • wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
  • wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Jazzfestival Duke op het Diemerplein
AV23 (Middenmeerloop)
Enter Media (DiemerNieuws)
IVN werkgroep Diemen
Scouting Diemen
Vrouwenkoor Voice Female
Stichting Vrienden van De Hoop
EDOG Muzikaal theater
Roediez
Bien Ici
Sparkle Style
OnPoint Dance Lab

HUISSTIJL

Wilt u (onderdelen van) de huisstijl van DaaromDiemen gebruiken? Kijk dan even op onze huisstijlpagina voor de randvoorwaarden en de files.

EMAIL

Meer weten? Stuur ons een email.
linda.scherpenzeel@duoplus.nl