Het uitvoeringsprogramma voor Daarom Diemen voor de komende periode bestaat voor een belangrijk deel uit activiteiten van de Daarom Diemen partners. Een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking was een muzieklezing op zondag 24 april, georganiseerd door jazzorkest MDM en de openbare bibliotheek in Diemen. Onpoint Dance Lab en het Loswalfestival zijn ook samen aan het kijken welke activiteiten ze kunnen opzetten. Projectontwikkelaar BPD zoekt samenwerking met verscheidende culturele partijen. De partners versterken op deze manier elkaar en ze dragen bij aan levendigheid in Diemen. Heeft u ideeën om met andere partners samen iets te doen, zoek dan contact via info@daaromdiemen.nl of kom naar één van onze partnerbijeenkomsten.

Daarom Diemen
Author: Daarom Diemen