De Sniep, of om precies te zijn Plantage de Sniep is bij bewoners vooral bekend door de nieuwbouw. Wat velen misschien niet weten is dat aan de noordkant een interessant natuurgebiedje ligt. Tussen het spoor en de sportvelden loopt een groen pad waar je veel verschillende planten en dieren kunt ontdekken. Zelfs een ijsvogel, goudvink of torenvalk. Als je op het kaartje kijkt waar het precies ligt, is dat eigenlijk niet zo vreemd: zowel aan de noordkant als aan de oostkant grenst ongerepte natuur (deels niet toegankelijk).
Op het kaartje zie je ook een wandeling uitgestippeld over dat Sportparkpad.

 

 

 

 

De route start bij de eindhalte van tram 19. De terugweg gaat over de dijk langs de Diem en Kriekenoord, een straat met een oude sloot en knotwilgen aan de rechterzijde. Het hele rondje is nog geen 2,5 km lang. Toch zie je daar gele raapzaad, paarse smeerwortel, roze ooievaarsbek, rode klaprozen en blauwe vergeet-mij-nietjes. Er tussendoor hippen konijnen. Ook hoor je allerlei vogels zingen: je maakt er bijvoorbeeld kans op fitis, tjiftjaf, mezen en puttertjes. Of een miauwende buizerd. Zelfs de nachtegaal klinkt soms bij klaarlichte dag uit de struiken op het spoortalud aan de andere kant van de sloot.

De vele bloemen en vogels vallen meteen op, ook als je stevig doorwandelt. Maar tussen de grassen en andere planten leeft nog veel meer. Neem je de tijd om te blijven staan en te zoeken, dan zie je vlinders, libellen en kevers. De groene kikkers kwaken bij mooi weer met tientallen in de sloot én er leven kleine watersalamanders.

Neem aan het eind van het pad de trap, de dijk op die langs de Diem loopt. Het uitzicht is prachtig: de verte over het water met eenden, futen en aalscholvers. Ook zingen in de rietkraag vrolijke rietzangers, -gorzen en kleine karekieten. En als je aan het eind even blijft luisteren bij de ijsbaan, hoor je misschien zelfs het lied van een blauwborst of de roep van een koekoek. En dat allemaal bínnen de bebouwde kom van Diemen!

Marisa Stoffers

diemen
Author: diemen

adviseur citymarketing gemeente Diemen