De Venserwetering is een stokoude sloot in Diemen Zuid. Het staat al op kaarten uit de 16e eeuw. In die eeuw bouwde men daar ook voor het eerst een molen, daar waar nu de afgeknotte Vensermolen staat. Het water zelf zal nog langer geleden gegraven zijn, tijdens de veenontginning van de Venserpolder, het gebied waar Diemen Zuid nu ligt. Langs de Venserwetering vind je mooie natuur zoals waterlelies en vele verschillende bomen. Op het kaartje zie je een rondwandeling van 3 kilometer, startend bij de Diemerbrug.

Vanaf de brug volg je de Venserkade langs de Weespertrekvaart. De Venserbrug ga je onderdoor. Je loopt dan over een dijk met links prachtig zicht op de Venserwetering, waar nu waterlelies en dotters bloeien. Vogels dobberen rond: eenden, waterhoentjes, futen, zwanen. Die laatste hebben dit jaar wel zes jongen. In het water zwemmen niet alleen vissen en vogels, maar ook kikkers en salamanders. En wij kwamen tijdens ons rondje een boze Amerikaanse rivierkreeft tegen! In het lage moerassige land ervoor scharrelen eksters, spreeuwen en soms heimelijke watersnippen. Die zie je pas als ze opvliegen, wanneer je stil blijft staan.

Net voorbij de afgeknotte molen loop je een stukje door Duivendrecht. Volg hier de Molenkade en steek aan het eind de Rozenburglaan over en ga links. In de bocht (net voor de Gooiseweg) steek je weer over naar de fietsbrug Diemen Zuid in. Op het bruggetje zie je hoeveel smaller hier de Venserwetering is. In het park ga je voor de Natuurspeeltuin links en meteen weer links het schelpenpad op.

Op dit pad, weer langs de Venserwetering, groeien vele verschillende bomen. Elke paar meter zie je een andere vorm blad: rond, gelobd, gezaagd, langwerpig, eirond, geveerd en zelfs naalden. Die laatste zijn van prachtig grote watercipressen, een verwant van de mammoetbomen die in de winter zijn naalden verliest. Je hebt er zwarte én grijze elzen, (treur)wilgen, kastanjes, populieren, abelen en twee immens grote vleugelnoten met ‘gevlochten’ stammen. De planters hebben echt hun best gedaan er een bijzondere collectie van te maken. Net een arboretum, zoals een bomentuin heet.

Je blijft steeds langs het water lopen, achter de huizen langs. Tot je op het Bomenrijk uitkomt. Wat een toepasselijke naam! Aan het eind van Bomenrijk neem je het zebrapad en ga je rechtsaf het fietspad ‘Eendenpad’ op. Ook een toepasselijke naam, want in het wapen van Diemen sieren drie eenden. In het water, dat hier Bovenrijkersloot heet, zwemmen daadwerkelijk vaak eenden rond en ze dribbelen over het gras tussen de kraaien en eksters. Aan het eind ga je links zodat je weer bij de Diemerbrug uitkomt. En kijk dan net voor de brug nog even links naar het bos platanen met hun schilferige bast en rechts naar de ginkgo’s. Ginkgo’s noemt men ‘levende fossielen’ omdat ze wel 270 miljoen jaar oud zijn. Het blad is wéér heel anders van vorm, met twee lobben. Diemen is rijk aan bomen!

Marisa Stoffers

diemen
Author: diemen

adviseur citymarketing gemeente Diemen