DAAROM DIEMEN

Wat is “Daarom Diemen”

In 2015/2016 hebben de gemeente en een groot aantal lokale partners met succes invulling gegeven aan de citymarketing van Diemen, verdeeld over drie pijlers:
1. Ontwikkeling van de citymarketingstrategie,
2. Opbouwen netwerk en community building,
3. Evenementen die Diemen meer en beter zichtbaar maken.

De 1e pijler was om de strategie te ontwikkelen met als resultaat een onderscheidende positionering die is uitgewerkt in een logo met pay-off: ‘Daarom Diemen’. Als kernkwaliteiten worden uitgedragen: de nabijheid van Amsterdam, de uitstekende bereikbaarheid en de dorpse eigenheid, schaal en sfeer van Diemen.

Slogan

De slogan zelf straalt zelfbewustzijn uit (Daarom!) en geeft tegelijkertijd aan dat er in de omgeving van Diemen (daar, om Diemen) het nodige gebeurt en dat Diemen erg gunstig ligt.

Logo

Het beeldmerk zelf past ook goed bij de positionering (dichtbij Amsterdam, uitstekend bereikbaar en met een eigen karakter). In de blauwe spiraal is met enige fantasie de Amsterdamse grachtengordel te herkennen, waarbij Diemen het gouden randje vormt. De dynamiek van de krulling wijst naar de bereikbaarheid en de levendigheid, maar het is ook te zien als de veldlijnen van een magneet die aantrekt. Met andere ogen kijkend is er een vingerafdruk in te zien die vooral het onderscheidende karakter als dorp uitdrukt. Alles samen vormt in ieder geval een aantrekkelijke en herkenbare verbeelding van de Diemense kwaliteiten.

De 2e pijler was netwerkontwikkeling en community building. In belangrijke mate moet citymarketing gedragen worden door de gemeenschap, ondernemers, verenigingen, organisaties en instellingen. Naast het binden en aantrekken van (nieuwe) bewoners, bedrijven en bezoekers, is ook het samenbrengen van partners binnen Diemen, die elkaars sterke kanten kunnen benutten, erg belangrijk. Inmiddels hebben al veel partners zich aangesloten bij het “Daarom Diemen” netwerk. De partners versterken op deze manier elkaar en ze dragen bij aan de levendigheid in Diemen.

Heeft u ideeën om met andere partners samen iets te doen, zoek dan contact via info@daaromdiemen.nl of kom naar één van onze partnerbijeenkomsten. Hou daarvoor onze facebookpagina in de gaten.

Social media

Onze facebookpagina heeft inmiddels al bijna 4000 volgers. Op het gebied van interactie en engagement doet onze facebookpagina het, ten opzichte van vergelijkbare gemeenten opvallend goed.

Op de website van “Daarom Diemen” is van alles te lezen op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Hou daarnaast ook de evenementenpagina in de gaten om te zien wat er binnen Diemen of in de omgeving te doen is.

Ook het volgen van ons Instagram pagina is de moeite waard. Je vind daar mooie foto’s en interessante weetjes.

Op het gebied van de 3e pijler, evenementen, heeft Daarom Diemen al een aantal organisaties ondersteund. Bedoeling hiervan is om de evenementen aan Daarom Diemen te verbinden en daarmee de bouwstenen voor de citymarketing te versterken. Ook zijn er (succesvolle) nieuwe activiteiten georganiseerd op basis van input uit de community (0-meting).

Initiatiefnemers zoals bewoners of verenigingen kunnen op het gebied van evenementen vanuit Daarom Diemen geholpen worden bij het opzetten van het evenement en gefaciliteerd worden waar nodig.

Er zijn in de afgelopen vijf jaar diverse evenementen bij gekomen. Zoals het ‘Wereldfestival’, ‘Smakelijk Diemen’ en het ‘Oranjefeest’.

Wat is er nog meer tot stand gekomen?

Vanuit Daarom Diemen verzorgen we ook:

  • Het kraamcadeau voor kersverse ouders
  • Het welkomstpakket voor nieuwe inwoners

We hebben ook een aantal produkten gemaakt:

  • Het Diemer kaart/kwartetspel
  • Het Diemo peuterboekje
  • Een Diemo knuffel
  • Een plattegrond met informatie voor nieuwe inwoners

HUISSTIJL

Wilt u (onderdelen van) de huisstijl van DaaromDiemen gebruiken? Kijk dan even op onze huisstijlpagina voor de randvoorwaarden en de files.

Meer weten? Stuur een email naar info@daaromdiemen.nl.