Deze wandeling start in het Diemerbos bij de Veeneikbrug, de fietsbrug over de rivier de Gaasp. Meteen wordt duidelijk waarom de brug zo heet: voor de oprit van de brug ligt links een grillig houten object. Het is een 3000 jaar oude stronk van een eik, geconserveerd in het veen, oftewel een veeneik. Want lang geleden stond hier ook een bos. Ga de Gaasp over, neem de tweede links en volg het slingerpad.

 

Je bent nu in de Bijlmerweide, een idylle langs Amsterdam Zuidoost. Af en toe priemen de huizen door de bomen, maar je ziet vooral blauw en groen. Het is het thuis van vele spannende dieren zoals ringslangen, uilen en vleermuizen. De grote bomen zijn hier 50 jaar oud, wat andere dieren aantrekt dan een jong moerasbos, zoals het Diemerbos. Zo hoor je boomkruipers en vinken zingen en als het donker is, maak je kans op de roep van een bosuil of ransuil.

Er is een kinderboerderij, een natuurspeeltuin en een vogel- en zoogdierenopvang. De laatste twee liggen op het eiland rechts van het wandelpad. Bij de opvang, ‘De Toevlucht’, groeien jaarlijks vele kuikens op. En ook jonge egels en vossen worden er met liefde grootgebracht. Eens per jaar hebben zij een open dag en als u de opvang van verweesde en gewonde dieren in onze leefomgeving wilt steunen, kunt u een donatie doen op de website.

Als het kronkelpad eindigt gaat u links en bij de provinciale weg rechts de A9 onderdoor. Meteen weer rechts en de trap omhoog, zodat u met de brug de Gaasp oversteekt terug het Diemerbos in. Althans bos…. Het is een plas-dras-gebied. Vanaf de brug heeft u er mooi zicht op. Onlangs is hier de natuur verbeterd door afgraving (vernatting) en door rietoevers aan te leggen. Daardoor is er voor dieren een betere verbinding tussen IJmeer en Gaasperplas. Ook is er een nieuw vogelkijkscherm. Om er te komen ga je rechts naar beneden en bij de Gaasp links en weer links door het hekje, over het bruggetje en dan rechts, links de polder in.

Het lijkt erop dat dieren blij zijn met de vernieuwingen want in 2023 zijn er aanzienlijk meer soorten weide-, water- en rietvogels gezien, zoals wulp, tureluur, spotvogel, kolgans, tapuit en paapje. Soms zie je er ook raven of boomvalken, hazen en vossen. En in de verte de voor Diemen markante spoorbrug en elektriciteitsmasten. Om de route te vervolgen even een stukje terug naar het bruggetje en dan rechtdoor langs het ruiterpad.

Bij het fietspad ga je linksaf naar het tunneltje onder de A9. Ga aan de andere kant van de snelweg het eerste pad links. Dit is het land van de nachtegalen! Door het struikgewas en de vele meidoorns en bramen is hier een ondoordringbare laag waar zij graag in broeden. Ook vogels als zwartkop en braamsluiper maken daar dankbaar gebruik van. In mei is hier bijna het klokje rond gezang te horen, dankzij vogels als nachtegaal, roodborst, zanglijster en merel.

Ga bij de hoek rechtsaf: je loopt nu tussen het bos en de weide langs de Stammerdijk. Bij de boerderij met de cijfers 1927 op het dak rechts eromheen het pad volgen. Langs Landlust tot je op het fietspad komt dat links weer naar de Veeneikbrug leidt. Vlak daarvoor is nog iets leuks te zien: de vlindercorridor. Dit lijkt een pad, maar het is niet bedoeld om te bewandelen.

 

Een groep vrijwilligers van Staatsbosbeheer houdt het vrij van bomen en bramen zodat er (inheemse) bloemen kunnen groeien. Vlinders en andere insecten hebben die nodig om te schuilen, zonnen, zich voort te planten én om van te eten. De corridor slingert door dit hele bosperceel.

Deze wandeling laat in 5,5 kilometer enorm gevarieerd landschap zien: hoge bomen langs vijvers, natte polders, laag moerasbos en boerenland weides.

Door: Marisa Stoffers

diemen
Author: diemen

adviseur citymarketing gemeente Diemen