Deze wandeling start bij de Vinkenbrug over de Diem (fietsknooppunt 58). Je loopt langs de Muiderstraatweg over het fietspad met de naam Keulse Vaart. Meteen zie je links een veld met wel honderd molshopen. Het schouwspel van een mysterieus zoogdier dat de lente in zijn bol heeft: op zoek naar een vrouwtje, graaft hij vele gangen. De overtollige aarde duwt hij naar boven.

Voorbij de oprit naar de A1 ligt een groot weiland waar een vos rondstruint. Vossen gebruiken een spoortalud als snelweg: het is er stil en groen, en het zijn rechte verbindingen van het ene naar het andere gebied. Ideaal dus om je te verplaatsen. Het weiland zit vaak vol ganzen, eenden, spreeuwen en kraaien, en er vliegen buizerds boven.

Ook ringslangen leven op het talud, of eigenlijk erín. ’s Winters kruipen ze hoog en droog in muizenholletjes. Waar de Muiderstraatweg pal langs het spoor loopt, kun je ze treffen op een zonnige dag in maart als ze net ontwaken uit hun winterslaap. De drie tunnels onder de weg zijn speciaal voor de slangen gemaakt om veilig de oversteek naar het bos te maken.

Aan het eind loop je links onder het spoor door en kom je op een verstilde ruigte waar allerlei dieren leven. De al genoemde dieren scharrelen hier rond, maar ook kun je er in de lente een blauwborst of nachtegaal horen zingen. Het stukje erna slingert wat lawaaiig tussen de snelwegen door, maar op het fietspad kun je stevig doorstappen. De wand met rijen ronde gaten erin rechts beneden op de Diemerknoop is een nestwand voor oeverzwaluwen. Zij komen eind maart naar Nederland om te broeden.


Vos – Guus van Duin – weiland naast Muiderstraatweg; Blauwborst – Boswachter Jelle – Ruigte tussen spoor en snelweg; Goudvink – Donny Dolman – Bosdeel Overdiemerpolder; IJsvogel – Adrie Streefland – Overdiemerpolder

Bovenaan de weg heb je mooi zicht op de Overdiemerpolder. Ga de trap af en loop naar rechts langs het water. Opvallend witte zilverreigers vissen hier hun kostje bij elkaar.  Ga aan het eind links de polder in en neem de tweede links. Omdat hier oudere eiken staan, hoor en zie je meteen andere vogels: bijvoorbeeld de mooie oranje-rode goudvinken en schattige staartmezen.

Neem de eerste rechts en ga dan over het water links. Je loopt nu langs de Overdiemerpolder, wat wel een verzamelplaats voor vogels lijkt. Als je goed oplet, zie je misschien de fazanten die er schuilgaan.  Bij de kruising ga je rechts de Hooiweg in. Een van de oudste wegen van Diemen. Bij de Diem volg je de dijk naar links. Ook hier kruis je een plek met oude bomen, wat je meteen hoort aan de zangvogels.

Terug onder A1 en spoor door ga je nog even van de dijk af het PEN-bos in. Tijdens de hele wandeling kun je ijsvogels tegenkomen, maar hier zijn ze opvallend vaak goed te zien. ’s Winters kwetteren er puttertjes, koperwieken en vinken. In de lente klinken talloze rietvogels en koekoeken. Ook nestelen er spechten, buizerds en sperwers. Bij de Diem is het rondje rond: 6 km totaal.

diemen
Author: diemen

adviseur citymarketing gemeente Diemen