Algemeen

In Diemen kunt u heel goed uw eigen bedrijf vestigen of werk vinden. Diemen telt ongeveer 25.000 fulltime en parttime banen in de private sector en ongeveer 4.000 banen in de non-profit sector.
De gemeente Diemen koestert het bedrijfsleven en wil samen met hen werken aan verbetering van het ondernemersklimaat. Een bedrijfscontactpersoon onderhoudt daartoe goede contacten

 

met de bedrijvenvereniging Ondernemend Diemen, de winkeliersverenigingen en andere ondernemersnetwerken.
De bedrijvenvereniging Ondernemend Diemen wil ondernemers bijeenbrengen, de samenwerking versterken en collectieve belangen behartigen. De vereniging is voor alle ondernemers in Diemen, van grote bedrijven tot winkeliers tot zzp-ers.

Locaties

Diemen heeft een aantal bedrijventerreinen zoals De Sniep, Stammerdijk en Verrijn Stuart. Daarnaast is er het kantorengebied Bergwijkpark. Op het bedrijventerrein Verrijn Stuart zijn ruim 180 bedrijven gevestigd. Het type bedrijven loopt uiteen: van industrie, facilitaire diensten, groothandel en transport tot de creatieve sector. Het gebied is recentelijk grootschalig opgeknapt.
Stammerdijk en De Sniep zijn naast elkaar gelegen bedrijventerreinen met ongeveer 100 gevestigde bedrijven. Op De Sniep is een deel bestemd voor

 

grotere detailhandelsvestigingen zoals bouwmarkten of winkels voor wooninrichting.
Bergwijkpark is een kantorenlocatie gelegen in Diemen Zuid. Het zuidelijk deel is een hoogwaardig gebied met veel (hoofd)kantoren van bedrijven in de commerciële dienstverlening , die ook internationaal actief zijn. Het noordelijk deel wordt momenteel ontwikkeld tot een gemengd gebied met woningen, voorzieningen en kantoren.

Ondernemersorganisaties

De lokale bedrijvenvereniging Ondernemend Diemen wil een platform zijn voor alle bedrijven en ondernemers in Diemen. Doel is het bieden van een zakelijk netwerk en collectieve belangenbehartiging. Ondernemend Diemen onderhoudt nauwe contacten met de gemeente en andere overheidsinstanties.

Naast de ondernemersvereniging telt Diemen nog een aantal formele en informele netwerken van ondernemers, van de winkeliersverenging tot een Open Coffee en een LinkedIn-groep.